مشخصات استاندارد

THHILL 2018 استاندارد

شرکت تي اچ هيل
TH Hill Associates, Inc
THHILL استاندارد
TH Hill provides a dedicated source for QA/QC services engineering and training with the goal of reducing the risks of equipment failure and consequential non-productive time (NPT) in drilling and completions operations.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 6 کد استاندارد : 280
قیمت به ریال : 21000000 سال انتشار : 2018 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

THHILL جدیدترین استانداردهای
THHILL 
DS-1 VOLUME 4
THHILL DS-1 VOLUME 4:2018
THHILL 
DS-1 VOLUME 3
THHILL DS-1 VOLUME 3:2018
THHILL DS-1 VOLUME 2
THHILL DS-1 VOLUME 2:2018
THHILL 
DS-1 VOLUME 1
THHILL DS-1 VOLUME 1:2018
THHILL 
DS-1 BITS
THHILL DS-1 BITS:2017
THHILL 
TS-1
THHILL TS-1:2016نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute