مشخصات استاندارد

ASSP 2022 استاندارد

انجمن متخصصين ايمني آمريکا
American Society of Safety Professionals
ASSP استاندارد
Founded in 1911 the American Society of Safety Engineers (ASSE) is the world s oldest and largest professional safety organization committed to protecting people property and the environment. ASSE is responsible for several American National Standards Institute (ANSI) committees and leads the way in setting standards for safety in construction demolition motor vehicle operations hazardous energy fall protection mold remediation training and certification.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور

توضيحات : عرضه نسخه به روز اين پکيج در قالب مجموعه اي از استانداردها ميسر است
تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 137 کد استاندارد : 215
قیمت به ریال : 42000000 سال انتشار : 2022 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

ASSP جدیدترین استانداردهای
ASSP Z117.1
ASSP Z117.1:2022
ASSP Z16.1
ASSP Z16.1:2022
ASSP Z1264.2
ASSP Z1264.2:2022
ASSP Z9.5
ASSP Z9.5:2022
ASSP A10.12
ASSP A10.12:2022
ASSP A10.24
ASSP A10.24:2022نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2023© Hercules Ebooks Institute