مشخصات استاندارد

NR 2016 استاندارد

استانداردهاي شبکه ريلي
Network Rail
NR استاندارد
Network Rail is the owner and infrastructure manager of most of the railway network in Great Britain. Network Rail is an arms length public body of the Department for Transport with no shareholders, which reinvests its income in the railways.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 8971 کد استاندارد : 160
قیمت به ریال : 35000000 سال انتشار : 2016 دسته بندی : خودرو
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

NR جدیدترین استانداردهای
NR ATOC-GN030
NR ATOC-GN030:2016
NR CC_SSB ISSUE 8
NR CC_SSB ISSUE 8:2016
NR GE-RT8001(2)
NR GE-RT8001(2):2016
NR GM-RT2045
NR GM-RT2045:2016
NR NR-CATALOGUES ISSUE 99
NR NR-CATALOGUES ISSUE 99:2016
NR NR-CAT-STP-001 ISSUE 99
NR NR-CAT-STP-001 ISSUE 99:2016نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute