مشخصات استاندارد

NTCIP 2008 استاندارد

استانداردهاي حمل و نقل آمريکا
National Transportation Communication for ITS Protocol
NTCIP استاندارد
National Transportation Communications for Intelligent Transportation System (ITS) Protocol (NTCIP) is a family of standards that provides both the rules for communicating (called protocols) and the vocabulary (called objects) necessary to allow electronic traffic control equipment from different manufacturers to operate with each other as a system.

تحت سیستم مدیریت استاندارد
محیط ساده و با کاربری راحت
و با امکان جستجو ، مرتب سازی ، فیلتر کردن
و با امکان جستجو بر اساس شماره ، کلمات کلیدی و تاریخ انتشار
قابل استفاده تحت شبکه محلی و سرور


تعداد دیسک :2 تعداد استاندارد : 68 کد استاندارد : 102
قیمت به ریال : 2800000 سال انتشار : 2008 دسته بندی : اختصاصي
     
سفارش مرور ایندکس دانلود ایندکس
     

NTCIP جدیدترین استانداردهای
NTCIP 1203
NTCIP 1203:2011
NTCIP 1203
NTCIP 1203:2011
NTCIP 1203
NTCIP 1203:2010
NTCIP 1209
NTCIP 1209:2010
NTCIP 1210
NTCIP 1210:2010
NTCIP 1103
NTCIP 1103:2009نماد اعتماد الکترونیکی


مشتریان راهبردی

CopyRight 2008-2024© Hercules Ebooks Institute